Shirodhara การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยอายุรเวทจากอินเดีย

เมื่อเรามีจิตใจสับสน, กังวลกระวนกระวาย, เครียดจนสมองเหนื่อยล้า เหล่าอาการนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความต้องการให้ร่างกายและจิตใจของเราได้รับการผ่อนคลายและดูแลเอาใจใส่ ซึ่งหนึ่งในวิธีการใช้เพื่อบรรเทาความเครียดและลดอาการสับสนเหล่านี้ คือการการไปสปาและรับการนวด Spa Therapist ที่ตรงจุดจะสามาถช่วยลบความตึงเครียดและคลายความเมื่อยในกล้ามเนื้อ อย่างโปรแกรมชิโรดารา เป็นการนวดสามารถช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้จิตใจสงบ ลดการปวดหัวจากไมเกรนลงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ชิโรดารา (Shirodhara) เป็นรูปแบบของการบำบัดแบบอินเดียที่ประกอบด้วยคำสันสกฤตสองคำ คือ “Shiro” ซึ่งแปลว่า “ศีรษะ” และ “Dhara” ซึ่งแปลว่า “ไหล” ซึ่งหมายถึงการหยดของเหลวลงบนหน้าผาก ในการนี้เหลวไหลลงบริเวณอาชณาจักระ (Agnya Chakra) หรือดวงตาที่สาม ซึ่งควบคุมการทำงานของร่างกายและจิตใจในแง่วิทยาศาสตร์. บริเวณนี้เชื่อมต่อกับต่อมไร้ท่อไพนีลหรือต่อมเหนือสมองที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของร่างกาย.

การบำบัดชิโรดาราเหมาะสำหรับบุคคลที่มีสาเหตุตามสมาคมลม (ธาตุลม) และผู้ที่ประสบปัญหาเช่นความเครียด, วิตกกังวล, การนอนไม่หลับหรือนอนไม่สบาย, หายใจไม่สะดวก, หรือมีอาการแข็งตัวหลังการเดินทาง (Jetlag). นอกจากนี้ ชิโรดารายังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลมและเสริมความจำ, รวมถึงสามารถบำรุงเส้นผมให้สุขภาพดีเพิ่มขึ้น. การบำบัดนี้ใช้สารเหลวเช่นน้ำมัน, นม, บัตเตอร์มิลค์, น้ำมะพร้าว, หรือน้ำสมุนไพรเพื่อช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ, เหมือนการทำสมาธิ.