หลุมสิวเกิดจากอะไร?

หลุมสิวเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังต่อไปนี้:

  1. การอักเสบของผิวหนัง การอักเสบของผิวหนังอาจทำให้เซลล์ผิวหนังที่อยู่ใกล้กับต่ำแหน่งของสิวถูกทำลาย ซึ่งอาจทำให้เกิดหลุมสิวเมื่อผิวหนังกลับมาสู่สภาวะปกติ
  2. การแข็งตัวของคอลลาเจน ในบางกรณีของสิวที่มีอักเสบรุนแรง การแข็งตัวของคอลลาเจนในผิวหนังอาจทำให้เกิดหลุมสิว
  3. การทำความสะอาดผิวหนังที่ไม่เหมาะสม การทำความสะอาดผิวหนังอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้น้ำมันและเซลล์ผิวหนังตายสะสมอยู่ในหลุมสิว ซึ่งสามารถทำให้เกิดหลุมสิวได้
  4. การขยายของสิว หากการอักเสบของสิวขยายตัวไปยังชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้น อาจทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้ผิวหนัง ทำให้เกิดหลุมสิวเมื่อสิวหายไป

การป้องกันหลุมสิวสามารถทำได้โดยการดูแลผิวหนังอย่างเหมาะสม รวมถึงการรักษาสิวอย่างเร็วที่สุดเมื่อมีอาการ และหลีกเลี่ยงการขุดหรือกดสิวอย่างไม่เหมาะสมที่อาจทำให้เกิดการทำลายของผิวหนังเพิ่มขึ้นในระยะยาว

การรักษาหลุมสิวด้วยวิธี Subcision และใช้เข็ม Nokor Needle เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการจัดการกับหลุมสิวที่คงอยู่นานหลายปีแล้ว โดยวิธีนี้มุ่งเน้นในการตัดเซาะพังผืดบริเวณใต้หลุมสิว เพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผิวหน้าดูดีขึ้นเป็นอย่างมาก

ขั้นตอนและวิธีการทำ Subcision และใช้เข็ม Nokor Needle อาจประกอบด้วย:

  1. ทำความสะอาดผิวหน้า การล้างหน้าให้สะอาดโดยใช้น้ำและสบู่อ่อน หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่เหมาะสมก่อนทำการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ.
  2. ใช้เข็ม Nokor Needle  ช่างหรือนักแพทย์จะใช้เข็ม Nokor Needle เพื่อเจาะผิวหน้าที่มีหลุมสิวอย่างระมัดระวัง เข็มจะช่วยในการเซาะพังผืดและช่วยให้พังผืดที่ยึดอยู่ที่หลุมสิวหลุดออก.
  3. Subcision  หลังจากการเซาะพังผืดด้วยเข็ม Nokor Needle แล้ว จะมีกระบวนการ Subcision ที่ใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อยกผิวบริเวณที่มีหลุมสิว โดยเป้าหมายคือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพื่อเติมความหนาแน่นให้กับผิวหน้า.
  4. ดูแลผิวหน้า  หลังจากที่ได้รับการรักษา Subcision แล้ว ควรดูแลผิวหน้าด้วยการใช้ครีมที่เหมาะสมและอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูของผิวหน้าให้ดีขึ้น.

การดูแลผิวหน้าด้วยวิธีการ Subcision และเข็ม Nokor Needle ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรักษาที่ไม่ถูกต้อง.